Bilaterální spolupráce

1) Programy Dvojího diplomu (Double Degree) se realizují ve spolupráci s těmito institucemi:

Nabídka je určena pro studenty vybraných bakalářských studijních programů. Student absolvuje první dva ročníky svého studia na FEK ZČU a získá tak 120 kreditů. Poslední, třetí rok bakalářského studia, zahrnuje dva semestry na partnerské zahraniční instituci, vypracování bakalářské práce, půlroční odbornou praxi v zahraničí a následně absolvování státní bakalářské závěrečné zkoušky na FEK. Po úspěšném absolvování student obdrží vysokoškolský diplom z české i zahraniční instituce.

Podrobnosti naleznete u jednotlivých institucí (viz odkazy výše).

2) Společný semestrální kurz s Marquette University (USA) Náplní kurzu je spolupráce českých studentů FEK a amerických studentů při řešení případových studií z praxe podnikatelských subjektů a srovnání problematiky v ČR a v USA. Studenti pracují ve smíšených týmech, přičemž každý tým řeší jiný ekonomický problém. Téma případové studie (tematická oblast je uvedena níže v informacích k výběrovému řízení) navrhují čeští studenti ve spolupráci s jimi vybranou firmou. Účastí v programu se seznámíte s ekonomickým a kulturním prostředím USA, zlepšíte si své jazykové dovednosti, navážete nové kontakty, naučíte se komunikovat s firmami a další.
Součástí kurzu je také týdenní studijní pobyt amerických studentů na ZČU a týdenní studijní pobyt českých studentů na Marquette University. Podrobné informace naleznete pod odkazem výše.

Důležité:

U obou nabídek musí být student vybrán ve výběrovém řízení, které vyhlašuje fakulta. Pro aktuální výzvy sledujte hlavní stranu webu mobility.fek.zcu.cz.