Vynikající studenti převzali stipendia

Zahraniční studijní pobyty

Vyber si svůj příběh. Vyraž do světa s FEK ZČU!
#nebojtesemobilit

Aktuálně

Dobrý den!

Tyto stránky jsou věnované studijním pobytům, které se pro vás mohou stát skvělou životní příležitostí v době vašeho studia na naší fakultě.

Studium v zahraničí Vám nejen otevře nové obzory, ale nabídne nová přátelství a přinese spoustu inspirace pro Váš profesní i osobní život. V dnešní době se firmy zajímají, zda absolventi studia v ČR a uchazeči o zaměstnání mají zkušenost s pobytem v zahraničí, zda během studia pracovali v mezinárodním týmu nebo zvládají na vysoké úrovni alespoň jeden světový jazyk.

Během svého studijního pobytu můžete nejen studovat předměty, které vám pak budou do vašeho studia v Plzni započteny, ale také sbírat životní zkušenosti, získávat cenné kontakty a shromažďovat podklady pro svou kvalifikační práci.

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity měla v rámci programu Erasmus+ uzavřeno začátkem roku 2023 celkem 50 bilaterálních smluv s univerzitami a vysokými školami ze 17 zemí převážně pro ekonomické obory a několik smluv pro obor geografie. Přesto je nabídka bohatá a kromě EU a Turecka máme uzavřená partnerství pro atraktivní spolupráci s pracovišti v Severní Americe, Mexiku nebo východní Asii. Studovat mohou studenti jak v bakalářském, tak navazujícím studijním oboru a navíc lze absolvovat stáž i poté, co se student stane naším absolventem.

Ponořte se tedy do naší nabídky a nechte se pozvat kousek za hranice anebo i na samotný konec světa. Nebudete litovat.

RNDr. Jiří Preis, Ph.D.
proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy

Kontakt