O programu Erasmus+

Program Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a spolupráci. Vyjet můžete až na 12 měsíců v každém studijním cyklu (Bc., Mgr., Ph.D.) na jednu z našich partnerských institucí po celé Evropě. Jejich seznam naleznete v záložce Adresář a kontakty.

Délka studijního pobytu je min. 3 a max. 12 měsíců (u doktorského studia se může jednat i o kratší výjezd).

Student je povinen získat během studijní stáže min. 20 kreditů za semestr. Studenti doktorského studia dokládají potvrzení od svého školitele na přijímací instituci.

Student musí být vybrán ve výběrovém řízení, které vyhlašuje fakulta. Pro aktuální výzvy sledujte hlavní stranu webu www.mobility.fek.zcu.cz

Více o podmínkách programu Erasmus+ se dozvíte na webu International Office ZČU