Marquette University - Společný semestrální kurz

Země: USA

101, David A. Straz Jr. Hall, 1225 W Wisconsin Ave, Milwaukee, WI 53233, Spojené státy americké

Webové stránky

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Ekonomická a Marquette University, College of Business Administration, Milwaukee, USA pořádají každoročně společný semestrální kurz. Náplní kurzu je spolupráce českých studentů FEK a amerických studentů při řešení případových studií z praxe podnikatelských subjektů a srovnání problematiky v ČR a v USA. Studenti pracují ve smíšených týmech, přičemž každý tým řeší jiný ekonomický problém. Téma případové studie (tematická oblast je uvedena níže v informacích k výběrovému řízení) navrhují čeští studenti ve spolupráci s jimi vybranou firmou. Účastí v programu se seznámíte s ekonomickým a kulturním prostředím USA, zlepšíte si své jazykové dovednosti, navážete nové kontakty, naučíte se komunikovat s firmami a další.

Na závěr kurzu studenti obdrží certifikát o účasti.

Časový harmonogram kurzu:
31. října 2023 – Informační schůzka od 15:00 v UL406.
24. listopadu 2023 – Uzávěrka přihlášek.
1. prosince 2023 – Výběrové řízení.
prosinec 2023 – březen 2024 – Zahájení práce.
10. - 17. března 2024 – Studijní pobyt amerických studentů na Západočeské univerzitě v Plzni.
březen – duben 2024 – Studenti stále pracují na svých studiích a dohledávají informace nutné k jejich dokončení.
13. dubna - 20. dubna 2024 – Studijní pobyt českých studentů na Marquette University.
květen 2024 – Oficiální ukončení projektu.

Letošní rámcové téma pro projekty:
"External factors in the US and Czech business"

Podmínky účasti v kurzu:
věk nad 21 let před odletem do USA, dobrá znalost angličtiny, dobré studijní výsledky, rámcová představa o projektu a zajištění podniku, ve kterém bude tento projekt realizován, uchazeč by měl být studentem FEK, minimálně 3. ročník bakalářského studia a výše (magisterské, doktorské studium).

Přihláška:
Do 24. listopadu 2023 je nutné odevzdat následující podklady elektronicky do Portálu (Sekce Studium -> Moje studium -> ECTS výjezdy -> Nabídka výjezdů -> Marquette University Projekt_2023/2024).
  • Přihláška,
  • Strukturovaný životopis (v angličtině),
  • Motivační dopis; vysvětlení, proč se programu chcete zúčastnit a co od něj očekáváte (v angličtině),
  • Stručný návrh případové studie z vybrané oblasti (v angličtině).
Koordinátoři:

Organizační koordinátor:
Mgr. Monika Mundilová, International Office – UU 110, tel. 377 635 711, email: mundil@rek.zcu.cz

Odborní koordinátoři pro rok 2023:
RNDr. Jiří Preis, Ph.D., FEK – UK 525, tel. 377 633 067, e-mail:  jpreis@fek.zcu.cz
Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D., FEK – UK524, tel. 377 633 316, e-mail: jtluchor@fek.zcu.cz

Vaše příběhy
Videoarchiv