Bilaterární spolupráce - Byl jsem na studijním pobytu

Kamila,
německá studentka, která studovala na FEK ZČU obor Management obchodních činností

Co se Vám na tamější univerzitě líbí (a třeba byste byla ráda, aby to tak bylo/fungovalo i na ZČU nebo naopak v Hofu)?

Samozřejmě můžu mluvit jen za svou katedru a nevím, jestli je to podobné na celé ZČU, ale jsem velice pozitivně překvapena. Velký dojem na mě udělali moji vyučující. Mají úplně jiný přístup ke studentům a vystupování, než na jaké jsem zvyklá z Hochschule Hof. Hlavním důvodem je možná jejich nižší věk. Na Hochschule Hof jsem měla většinou starší profesory, bývalé vrcholové manažery v šedivých oblecích nad 50 let, kteří si od studentů udržují velký odstup a vyvolávají pocit nadřízeného.

Velmi se mi líbí informační kanál na facebooku KMO/Support Channel, kam vkládají jak vyučující, tak i studenti zajímavé příspěvky ohledně marketingu. Je to velmi interaktivní forma studia. Takto se můžou všichni velmi rychle a snadno podělit o nejnovější informace a zajímavosti. Na Hochschule Hof sice také existují různé formy interaktivního kontaktu se studenty, většinou přes facebook, ale tohle tam určitě ještě chybí.

S jakými překážkami jste se setkala?

První dva týdny jsem se nemohla zorientovat v novém prostředí. Bylo tu na mě moc informací a já měla hlavu jako pátrací balón. Cítila jsem se, jako bych byla přeřazená zpět do prvního ročníku. K tomu jsem potřebovala čas zvyknout si na český jazyk, který u mě za ta léta dost zrezivěl, hlavně co se týče psaní.

Jaký osobní přínos pro tebe studium v programu „Dvojí diplom“ mělo?

Určitě plno nových kontaktů, kterých si osobně cením nejvíce. Tím nemyslím jen Čechy, ale i cizince z ESN Pilsen. Člověk nikdy neví, kdy se mi budou hodit. Poznat toho správného člověka na správném místě může ovlivnit celou mojí životní kariéru. Doufám, že přijde i ocenění od budoucích zaměstnavatelů za to, že jsem si troufla udělat tento krok. Navíc v Bavorsku, odkud pocházím, hodně firem obchoduje nebo má pobočky v České republice, tak se budu snažit vedle znalosti anglického jazyka na tomto trhu nějak dobře uplatnit i znalost českého jazyka.

Kateřina,
česká studentka, která třetí ročník studovala v Hofu

Co se Vám na tamější univerzitě líbí (a třeba byste byla ráda, aby to tak bylo/fungovalo i na ZČU nebo naopak v Hofu)?

Na první pohled určitě nejdříve zaujme krásné moderní prostředí německé univerzity – učebny, knihovna, upravené okolí školy, kde se dá v letních měsících relaxovat, tiskárna s kopírkou na každém patře a hlavně např. jazykové laboratoře, což pro mne bylo úplnou novinkou. V porovnání s Chebem, kde studuji, a hlavně pak s Plzní, je to obrovský rozdíl a příjemné překvapení.

Potěšil mě také přístup profesorů, kteří jsou povětšinou velice milí, vstřícní, nápomocní a ke studentům se chovají jako k sobě rovným a dávají jim prostor při četných diskuzích v hodinách. Celkově vztah student – profesor tu funguje dle mého názoru odlišně. V centru pro cizince jsou také vždy ochotní pomoci a každou otázku vždy zodpoví a pomůžou s řešením problémů týkajících se studijních záležitostí. Pořádají také spoustu akcí pro cizince (výlety, exkurze, promítání filmů, …). Tímto bych chtěla poděkovat hlavně Leně Müller.

S jakými překážkami jste se setkala?

Největším problémem je jazyková bariéra. U mě také hraje velkou roli strach z toho, že se díky svým jazykovým nedostatkům zesměšním. Ale všechno to jsou většinou jen zbytečné obavy, jelikož okolí více vnímá snahu a píli než komunikační nedostatky.

Překážkou také může být odlišná povaha Němců, kteří povětšinou bývají chladní a nepřístupní. Ale přijde mi, že Hof a hlavně lidé věnující se zde cizincům se tomu vymykají.

Jaký osobní přínos pro tebe studium v programu „Dvojí diplom“ mělo?

Pobyt mi dal konečně pravý studentský život a také lepší vztah s rodiči, kteří mě díky studiu v Německu berou vážně a více si mě váží a hýčkají. Ale hlavně jsem tu získala spoustu nových přátel (z Bulharska, Peru, Holandska, Ruska, Mexika, …), které třeba jednou budu moci navštívit. Také se mi tu stále mění a utváří pohled na svět a získávám tu nové a nové zkušenosti, nejen z univerzitního prostředí, ale i z běžného života. Očekávám hlavně zlepšení jazykových dovedností, nejen německého, ale také anglického jazyka. Tajně doufám i v možnost pokračovat zde v magisterském studiu. Také si myslím, že tu získám spoustu užitečných kontaktů a nových přátel. A také to, že mě pobyt zocelí a naučí být ještě samostatnější. Většina zahraničních studentů zde totiž absolvovala už spoustu studijních pobytů a připadají mi na svůj věk velice zodpovědní a vyzrálí.

A jsem si jistá, že díky tomuto projektu se mi otevře spousta dalších budoucích pracovních možností a zajistím si tím lepší uplatnění na trhu.