Erasmus - krok za krokem

Krok 1 - Vyber si školu

Podrobné informace o školách naleznete zde.

Krok 2 - Vyber si předměty

Na webové stránce příslušné univerzity naleznete nabídku předmětů. Předběžně si vyberte vhodné předměty – zohledněte ročník studia a semestr výjezdu, váš studijní plán na FEK a vaše dosavadní znalosti. Student musí splnit min. 20 ECTS / semestr. Doporučujeme proto zapsat si v zahraničí min. 30 ECTS. Uznatelnost zvolených předmětů je možné zkonzultovat s proděkanem pro studijní záležitosti FEK.

Krok 3 - Sestav si motivační dopis

Motivační dopis a životopis jsou důležitými součástmi každého přijímacího řízení a z velké části rozhodují o úspěchu či neúspěchu uchazeče. Proto správnému sestavení obou dokumentů věnujte řádnou pozornost.

Životopis musí obsahovat určitou, přesně stanovenou řadu osobních údajů a motivační dopis, jehož účelem je zaujmout, by měl být nejen výrazem vaší osobnosti a stylu, ale v tomto případě také vyjádřením relevantního důvodu vašeho zájmu o danou mobilitu.

Motivační dopis i životopis jsou FORMÁLNÍ dokumenty, a tomu musí odpovídat i vámi zvolený FORMÁLNÍ JAZYKOVÝ STYL.

Dokumenty:

Motivační dopis (DE)
Motivationsschreiben Muster (NJ)
Motivační dopis (EN)

Krok 4 - Výběrové řízení

Výběrová řízení oznamuje proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy FEK. Sledujte tyto stránky, webové fakultní stránky a oficiální facebookové stránky.
Přihlášení do výběrového řízení poté probíhá elektronicky přes Portal ZČU. Kromě přihlášky na Erasmus (v AJ) uchazeči nahrají také životopis a motivační dopis (v jazyce studia). Podrobnosti budou zveřejněny v aktuální výzvě proděkana FEK.

Krok 5 - Po návratu

  • Přivézt Transcript of Record
  • Informovat o svém výjezdu oddělení Zahraniční kanceláře ZČU
  • Navštívit studijní oddělení k započítání kreditů
  • Podrobné informace naleznete zde