Zahraniční studijní pobyty FAKULTA EKONOMICKÁ

Vážené studentky, vážení studenti,

Tyto stránky jsou věnované studijním pobytům, které se pro vás mohou stát skvělou životní příležitostí v době vašeho studia na naší fakultě.

Prohlédněte si tyto stránky a nenechte si ujít příležitost studovat v zahraničí. Během svého studijního pobytu můžete nejen studovat předměty, které vám pak budou do vašeho studia započteny, ale také sbírat životní zkušenosti, získávat cenné kontakty a shromažďovat podklady pro svou kvalifikační práci. Pamatujte též na to, že na stáž můžete odjet i dva roky poté, co naši fakultu absolvujete.

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity má v rámci programu Erasmus+ uzavřeno přes 50 bilaterálních smluv s vysokými školami ze 17 evropských zemí převážně pro obor ekonomie a několik smluv pro obor geografie.

Ponořte se do naší nabídky a nechte se pozvat kousek za hranice anebo i na samotný konec světa.

RNDr. Jiří Preis, Ph.D.
Proděkan pro vnější vztahy FEK ZČU

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni (c) 2014, www.fek.zcu.cz