Zahraniční studijní pobyty FAKULTA EKONOMICKÁ

Destinace:

Pokud se chcete zúčastnit stáže Free movers, musíte si sami vybrat školu nebo jinou instituci v zahraničí a domluvit si studijní pobyt (stačí emailové potvrzení).

Podrobné informace o školách naleznete zde.

Na stáž Free movers můžete vyjet i v případě, že si svoji vlastní univerzitu či vzdělávací instituci kdekoliv na světě vyberete a zajistíte sami. Postup je pak identický jako v případě univerzit, s nimiž má FEK nebo ZČU smlouvu. Program Free movers je možno využít i pro terénní výzkum a sběr dat v zahraničí, které pak využijete k sepsání své kvalifikační práce.


Podklady

Je zapotřebí připravit si potřebné podklady dle specifikace výběrového řízení (strukturovaný životopis, motivační dopis, vyplněný formulář Student Application Form, vyplněný Learning Agreement). Formuláře naleznete zde. Jak napsat motivační dopis a životopis se můžete dozvědět zde. Zapotřebí je rovněž alespoň předběžný příslib cílového pracoviště o možnosti výjezdu (např. emailová komunikace). Více o programu Inter/Free Movers se dozvíte zde.


Výběrové řízení

Pokud se chcete do programu Free movers zapojit, pak je nutné se včas přihlásit do aktuálního výběrového řízení na mobilitu Inter (Free movers), kterou vyhlásí FEK. Je také nezbytné dodat všechny potřebné materiály a dokumenty. Studijní stáž v rámci Free movers může být nejen na mimoevropské destinace, s kterými má FEK smlouvy, ale i na jakékoliv jiné místo, které si student vybere. Grant Free movers může student využít i na pobyt v zahraničí, při kterém bude sbírat data pro svoji kvalifikační práci.

Po zveřejnění výsledků výběrového řízení bude úspěšný student osobně kontaktován pracovníkem oddělení Zahraničních vztahů ZČU.


Po návratu

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni (c) 2014, www.fek.zcu.cz