Zahraniční studijní pobyty FAKULTA EKONOMICKÁ

Program Dvojí diplom – FEK ZČU a Hochschule Hof, SRN

Informace o programu Dvojí diplom FEK + Hochschule Hof najdete na webu Vnější vztahy FEK.

O studium v rámci programu „Dvojí diplom“ se mohou ucházet studenti bakalářských studijních oborů Podniková ekonomika a management a Management obchodních činností, kteří mají dobrou znalost německého a částečně anglického jazyka a kteří ke dni počátku studia na hostitelské univerzitě budou mít absolvované první dva ročníky svého studia na FEK ZČU a získají 120 kreditů.

Program „Dvojí diplom“ zahrnuje dva semestry studia na partnerské univerzitě, vypracování bakalářské práce na jedné z účastnících se univerzit a absolvování závěrečné státní bakalářské zkoušky na FEK ZČU. Pro studenty FEK ZČU je do studia v rámci programu Dvojí diplom kromě dvou semestrů výuky zahrnuta také odborná praxe v délce trvání alespoň 18 týdnů (nejlépe v německé firmě) pod dohledem a dle pokynů Hochschule Hof.

Po úspěšném absolvování studia obdrží absolvent vysokoškolský bakalářský diplom ZČU v Plzni a titul „bakalář“ a vysokoškolský bakalářský diplom Hochschule Hof a titul „Bachelor of Arts“. Kontaktní osoba: Ing. Dita Hommerová, Ph.D. MBA (Katedra marketingu a obchodních služeb)

Více o Dvojím diplomu se dozvíte také v následujícím videu.

Další informace na: http://dode.fek.zcu.cz/index.html

AKTUALIZOVÁNO Podrobné souhrnné informace najdete v dokumentu „Studium v programu dvojí diplom“.Program Dvojí diplom - FEK ZČU a School of Entrepreneurship and Business, HAMK (Finsko)

Studenti bakalářského studijního oboru Podniková ekonomika a management mají možnost ucházet se o studium v rámci uzavřené smlouvy o dvojím diplomu mezi Fakultou ekonomickou a School of Entrepreneurship. Zájem o tuto možnost je nutné komunikovat nejpozději ve druhém ročníku bakalářského studia. Předpokládá se dobrá znalost anglického jazyka.

Student FEK absolvuje první dva ročníky svého studia na FEK ZČU a získá tak 120 kreditů. Poslední, třetí rok bakalářského studia, zahrnuje dva semestry na partnerské univerzitě (45 kreditů), vypracování bakalářské práce (15 kreditů), absolvování odborné praxe ve Finsku (30 kreditů) a následné absolvování závěrečné státní bakalářské zkoušky na FEK.

Po úspěšném absolvování studia obdrží absolvent vysokoškolský bakalářský diplom ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická – bakalář (Bachelor in Business Economics and Management) a HAMK, School of Entrepreneruship and Business – bakalář (Bachelor in Business Administration).

Podrobnější informace poskytne koordinátorka této smlouvy, doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D. (pprochaz@kpm.zcu.cz).

Více o Dvojím diplomu se dozvíte také v následujícím videu.

Informace o výběrových řízeních v rámci programu Erasmus+ či Inter (Freemovers) nutné z důvodu pobytu na partnerské univerzitě poskytne Mgr. Ivana Kutáčová (ikutacov@fek.zcu.cz).

Další informace na: https://www.hamk.fi/?lang=en


Společný semestrální kurz mezi FEK ZČU a Marquette University, USA

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Ekonomická a Marquette University, College of Business Administration, Milwaukee, USA pořádají každoročně společný semestrální kurz. Náplní kurzu je spolupráce českých studentů FEK a amerických studentů při řešení případových studií z praxe podnikatelských subjektů a srovnání problematiky v ČR a v USA. Studenti pracují ve smíšených týmech, přičemž každý tým řeší jiný ekonomický problém. Téma případové studie (tematická oblast je uvedena níže v informacích k výběrovému řízení) navrhují čeští studenti ve spolupráci s jimi vybranou firmou. Účastí v programu se seznámíte s ekonomickým a kulturním prostředím USA, zlepšíte si své jazykové dovednosti, navážete nové kontakty, naučíte se komunikovat s firmami a další.

Na závěr kurzu studenti obdrží certifikát o účasti.

Časový harmonogram kurzu:
3. listopadu 2022 (14:00 v UK 511) – Informační seminář.
30. listopadu 2022 – Uzávěrka přihlášek.
9. prosince 2022 (v UL 406, čas bude upřesněn) – Výběrové řízení.
prosinec 2022 – březen 2023 – Zahájení práce.
12. - 18. března 2023 – Studijní pobyt amerických studentů na Západočeské univerzitě v Plzni.
březen – duben 2023 – Studenti stále pracují na svých studiích a dohledávají informace nutné k jejich dokončení.
17. dubna - 21. dubna 2023 – Studijní pobyt českých studentů na Marquette University.
květen 2023 – Oficiální ukončení projektu.
Letošní rámcové téma pro projekty:
„Postcovid challenges: business human resources, management, finances and regional planning“

Podmínky účasti v kurzu:
věk nad 21 let před odletem do USA, dobrá znalost angličtiny, dobré studijní výsledky, rámcová představa o projektu a zajištění podniku, ve kterém bude tento projekt realizován, uchazeč by měl být studentem FEK, minimálně 3. ročník bakalářského studia a výše (magisterské, doktorské studium).

Přihláška:
Do 30. listopadu 2022 je nutné odevzdat následující podklady elektronicky do Portálu (Sekce Studium -> Moje studium -> ECTS výjezdy -> Nabídka výjezdů -> Marquette University Projekt_2022/2023).
Koordinátoři:

Organizační koordinátor:
Mgr. Ladislav Vilček, International Office – UI 112, email: vilcekl@rek.zcu.cz

Odborní koordinátoři:
RNDr. Jiří Preis, Ph.D., FEK – UK 525, tel. 377 633 067, e-mail:  jpreis@kge.zcu.cz
Ing. Marie Černá, Ph.D., FEK – UK 418, tel. 377 633 623, e-mail: macerna@kfu.zcu.cz
Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni (c) 2014, www.fek.zcu.cz